Keramikugn

Ugnen är en toppmatad Nabertherm på ca 140 l som har en maxtemperatur på 1 320°C

Att kunna med Keramikugnen är ett måste. Kontakta verkstadsansvarig för en introkurs.

Den bokas via Skogens bokningskalender eller via veckoansvarig. Kontakta veckoansvarig för utlämning av nyckel.

Det är obligatoriskt att fylla i en verkstadslogg. Här fyller man i när man kom, kort vad man arbetat med, när man är klar och hur mycket det kostar totalt. Det är viktigt att loggen fylls i för statistiken. Längst bak i samma pärm finns det även fakturor från Skogen som du själv fyller i. Det gär du i två exemplar – ett ex till dig och ett ex till Skogen. Skogens exemplar lämnar du i kassörens postlåda nere i Snickeriet. En loggpärm finns i Snickeriet/trä och i bägge projektrummen.

En bränning i keramikugnen kostar 100 kr.

Hyra för plats i verkstad/utrustning/projektrum kostar 20 kr per påbörjad timme, 80 kr för en dag och 400 för en vecka.

Verkstadsansvarig är
Gun-Britt Forslund         070-377 38 20         gunbritt.forslund550425 at gmail.com