Medfinansiärer

Med stöd till en förprojektering för en konstnärlig kollektivverkstad (kkv) och ateljéer: