Bokning & veckoansvariga

Alla verkstäder/utrustning måste bokas. Det görs enklast och allra helst via vår bokningskalender på Boka.se. Det går även att kontakta veckoansvarig för bokning av verkstad. Hen lämnar ut nyckel och kan ge en enklare introduktion av verkstäderna.

Läs gärna igenom våra ordningsregler.

Det är obligatoriskt att fylla i en verkstadslogg. Här fyller man i när man kom, kort om vad man arbetat med, när man är klar och hur mycket det kostat totalt. Det är viktigt att loggen fylls i för statistiken. Längst bak i samma pärm finns det även fakturor från Skogen som du själv fyller i. Det gör du i två exemplar – ett ex till dig och ett ex till Skogen. Skogens exemplar lämnar du i kassörens brevlåda nere i Snickeriet. En loggpärm finns i Snickeriet/trä och i bägge projektrummen.

Kontakta veckoansvarig för att kvittera ut en nyckel. Vi tar ut en deposition på 200 kr i kontanter som återfås när nyckeln lämnas igen. Nyckeln måste lämnas igen när inget nytt arbete är inbokat.

Vi vill att ni läser igenom Brandskyddet och signerar att ni läst det. Även det finns i loggpärmen. Det räcker med att läsa och signera en gång.

Hyra för plats i verkstad/utrustning/projektrum kostar 20 kr per påbörjad timme, 80 kr för en dag och 400 kr för en vecka. Kamera och fotoutrustning lånas gratis men måste bokas.

Verkstadsansvarig

2020
V 43-44Karin Nordgren076-848 19 17    nordgrenk(at)gmail.com
v 45-46Staffan Lidman070-659 27 91   staffan.lidman(at)hotmail.com
v 47-48Åsa Rehnström070-558 85 81   asa(at)rasilver.se
V 49-50Charlotte Widmark070-292 01 80   bodvill(at)Hotmail.com
V 51-52Gun-Britt Forslund070-377 38 20   gun-britt.forslund(at)skelleftea.se
2021
v 53-1Maria Lindkvist070-223 43 08   maria.lindkvist(at)edelvik.se
V 2-3Krister Hägglund070-678 17 63   krister.hagglund(at)gmail.com
V 4-5Sonia Sjögren070-445 65 22   soniasjogren1(at)gmail.com
V 6-7Karin Nordgren076-848 19 17nordgrenk(at)gmail.com
V 8-9Staffan Lidman070-659 27 91staffan.lidman(at)hotmail.com
V 10-11Åsa Rehnström070-558 85 81asa(at)rasilver.se
V 12-13Charlotte Widmark070-292 01 80bodvill(at)Hotmail.com
V 14-15Gun-Britt Forslund070-377 38 20gun-britt.forslund(at)skelleftea.se
V 16-17Maria Lindkvist070-223 43 08maria.lindkvist(at)edelvik.se
V 18-19Krister Hägglund070-678 17 63krister.hagglund(at)gmail.com
V 20-21Sonia Sjögren070-445 65 22soniasjogren1(at)gmail.com
V 22-23Karin Nordgren076-848 19 17nordgrenk(at)gmail.com
V 24-25Staffan Lidman070-659 27 91staffan.lidman(at)hotmail.com
V 26-27Åsa Rehnström070-558 85 81asa(at)rasilver.se
V 28-29Charlotte Widmark070-292 01 80bodvill(at)Hotmail.com
V 30-31Gun-Britt Forslund070-377 38 20gun-britt.forslund(at)skelleftea.se
V 32-33Maria Lindkvist070-223 43 08maria.lindkvist(at)edelvik.se
V 34-35