Bokning & veckoansvariga

Alla verkstäder/utrustning måste bokas. Det görs enklast och allra helst via vår bokningskalender på Boka.se. Det går även att kontakta veckoansvarig för bokning av verkstad. Hen lämnar ut nyckel och kan ge en enklare introduktion av verkstäderna.

Läs gärna igenom våra ordningsregler.

Det är obligatoriskt att fylla i en verkstadslogg. Här fyller man i när man kom, kort om vad man arbetat med, när man är klar och hur mycket det kostat totalt. Det är viktigt att loggen fylls i för statistiken. Längst bak i samma pärm finns det även fakturor från Skogen som du själv fyller i. Det gör du i två exemplar – ett ex till dig och ett ex till Skogen. Skogens exemplar lämnar du i kassörens brevlåda nere i Snickeriet. En loggpärm finns i Snickeriet/trä och i bägge projektrummen.

Kontakta veckoansvarig för att kvittera ut en nyckel. Vi tar ut en deposition på 200 kr i kontanter som återfås när nyckeln lämnas igen. Nyckeln måste lämnas igen när inget nytt arbete är inbokat.

Vi vill att ni läser igenom Brandskyddet och signerar att ni läst det. Även det finns i loggpärmen. Det räcker med att läsa och signera en gång.

Hyra för plats i verkstad/utrustning/projektrum kostar 20 kr per påbörjad timme, 80 kr för en dag och 400 kr för en vecka. Kamera och fotoutrustning lånas gratis men måste bokas.

Verkstadsansvarig

2023
V 2-3Lena Kejving070-337 41 47kejving.lena@gmail.com
V 4-5Christina Viklund073-025 66 06christina.viklund1@gmail.com
V 6-7Åsa Rehnström070-558 85 81asa@rasilver.se
V 8-9Charlotte Widmark070-292 01 80bodvill@hotmail.com
V 10-11Gun-Britt Forslund070-377 38 20gunbritt.forslund550425@gmail.com
V 12-13Åsa Rehnström070-558 85 81asa@rasilver.se
V 14-15Krister Hägglund070-678 17 63 krister.hagglund@gmail.com
V 16-17Sonia Sjögren070-445 65 22soniasjogren1@gmail.com
V 18-19Lena Kejving070-337 41 47kejving.lena@gmail.com
V 20-21Christina Viklund073-025 66 06christina.viklund1@gmail.com