Om oss

Vi är en intresseförening för konstnärer inom bild- och formkonstområdet i Västerbotten. Ett av våra mål är att vara en plattform för yrkesverksamma konstnärer i Norra Västerbotten, men även skapa kontakter med konstnärer nationellt och internationellt.

Konstnärsföreningen Skogen skall verka för bildande av en Konstnärlig Kollektivverkstad, KKV, i Skellefteå. Vidare vill vi arbeta för konstnärsateljéer i anslutning till ett KKV, alternativt som fristående enhet.

Vi vill även arbeta med utformandet av ett ateljéstöd.
Därigenom vill vi ge ökade möjligheter till yrkesverksamhet i Skellefteå för konstnärer då kompetensutveckling och samarbeten inom bild- och formkonstområdet möjliggörs genom ateljéer och KKV som fysisk plats.