Screentryck/Textil

Verkstan är utrustad med 3 ramar för textil och 1 ram för papper, alla ramar är ca 50 x 70 cm. Det finns belysningsbord i A3-format, ett mörkutrymme för beskiktade ramar, strykjärn och raklar. Tryckbordet är ungefär 1,9 x 1,9 m.

Man behöver ett ”körkort” för att arbeta i verkstan, dvs en introduktionskurs i screentryck. Anordnas vid intresse av Skogen.

Det finns inga material att köpa på plats så man måste ha med eget.

Verkstan bokas via Skogens bokningskalender eller via veckoansvarig. Kontakta veckoansvarig för utlämning av nyckel.

Det är obligatoriskt att fylla i en verkstadslogg. Här fyller man i när man kom, kort vad man arbetat med, när man är klar och hur mycket det kostat totalt. Det är viktigt att loggen fylls i för statistiken. Längst bak i samma pärm finns det även fakturor från Skogen som du själv fyller i. Det gör du i två exemplar – ett ex till dig och ett ex till Skogen. Skogens exemplar lämnar du i kassörens brevlåda nere i Snickeriet. En loggpärm finns i Snickeriet/trä och i bägge projektrummen. 

Hyra för plats i verkstad/utrustning/projektrum kostar 20 kr per påbörjad timme, 80 kr för en dag och 400 kr för en vecka.

Verkstadsansvariga är 
Maria Lindkvist   maria.lindkvist(at)edelvik.se   070-223 43 08
Charlotte Widmark  bodvill(at)hotmail.com       070-292 01 80