Styrelse

Styrelsen består av:

Ordförande
Sonia Sjögren  
soniasjogren1@gmail.com

Vice ordförande
Åke Olofsson 
akeolofsson59@gmail.com

Kassör
Åsa Rehnström
asa@rasilver.se

Ledamot
Karin Nordgren
nordgrenk@gmail.com

Ledamot
Staffan Lidman
staffan.lidman@hotmail.com

Suppleant
Shirly Holmberg
kontakt@bjornfabriken.se

Suppleant
Krister Hägglund
krister.hagglund@gmail.com

Revisor
RevisorCompaniet