Styrelse

Styrelsen består av:

Ordförande
Marie Lindgren  
marielindg@gmail.com

Vice ordförande
Åke Olofsson 
akeolofsson59@gmail.com

Kassör
Åsa Rehnström
asa@rasilver.se

Ledamot
Krister Hägglund
krister.hagglund@gmail.com

Sekreterare
Staffan Lidman
staffan.lidman@hotmail.com

Suppleant
Shirly Holmberg
kontakt@bjornfabriken.se

Suppleant
Malin Nilsson
malinnilss@gmail.com

Revisor
RevisorCompaniet