Keramikverkstad

I keramikverkstan finns det drejskiva, ugn för stengods- och porslinslera, våg för glasyrer, kavel och kavalett. Handverktyg håller man med själv. Det finns plats för torkning av alster.

Keramikugnen bokas separat.

Man kan även arbeta med gips i verkstan.

Drejskivan är en Shimpo RK 3. Det är en stark, tystgående drejskiva. Lättplacerad pedal. Delad stänkskål. Rotationsriktningen går att ställa till både höger och vänster.

Verkstan bokas via Skogens bokningskalender eller via veckoansvarig. Kontakta veckoansvarig för utlämning av nyckel.

Det är obligatoriskt att fylla i en verkstadslogg. Här fyller man i när man kom, kort vad man arbetat med, när man är klar och hur mycket det kostat totalt. Det är viktigt att loggen fylls i för statistiken. Längst bak i samma pärm finns det även fakturor från Skogen som du själv fyller i. Det gör du i två exemplar – ett ex till dig och ett ex till Skogen. Skogens exemplar lämnar du i kassörens brevlåda nere i Snickeriet. En loggpärm finns i Snickeriet/trä och i bägge projektrummen. 

Hyra för plats i verkstad/utrustning/projektrum kostar 20 kr per påbörjad timme, 80 kr för en dag och 400 kr för en vecka.

Verkstadsansvariga är                                                                                                          Gun-Britt Forslund    tel 070-377 38 20,    gunbritt.forslund550425 at gmail.com