Foto

En mobil fotostudio med studioblixtrar och softbox.

Lånas utan kostnad men måste bokas. Kontakta veckoansvarig för utlämning av utrustning. Kan med fördel användas i Stora projektrummet. Projektrummet bokas separat i Skogens bokningskalender.

Det är obligatoriskt att fylla i en verkstadslogg. Här fyller man i när man kom, kort vad man arbetat med, när man är klar och hur mycket det kostat totalt. Det är viktigt att loggen fylls i för statistiken. Längst bak i samma pärm finns det även fakturor från Skogen som du själv fyller i. Det gör du i två exemplar – ett ex till dig och ett ex till Skogen. Skogens exemplar lämnar du i kassörens brevlåda nere i Snickeriet. En loggpärm finns i Snickeriet/trä och i bägge projektrummen. 

Hyra för plats i verkstad/utrustning/projektrum kostar 20 kr per påbörjad timme, 80 kr för en dag och 400 kr för en vecka.

Kamera och fotoansvarig är: 
Krister Hägglund 
070-678 17 63 
krister.hagglund(at)gmail.com