Snickeri/Trä

Verkstan måste bokas via Skogens bokningskalender eller via veckoansvarig. Kontakta veckoansvarig för utlämning av nyckel.

Här finns det svarv, bandsåg, pelarborr och handverktyg. I handverktygsutrustningen ingår sticksåg, handsåg, skruvmejslar, geringssåg mm. Det finns även stora snickarbänkar att tillgå.

Mycket kan gå fel vid en svarv så du måste kunna
hantera den och ha erfarenhet av att svarva för att använda den.

Allt förbrukningsmaterial som exempelvis sandpapper måste du ta med själv.

Det är obligatoriskt att fylla i en verkstadslogg. Här fyller man i när man kom, kort vad man arbetat med, när man är klar och hur mycket det kostat totalt. Det är viktigt att loggen fylls i för statistiken. Längst bak i samma pärm finns det även fakturor från Skogen som du själv fyller i. Det gör du i två exemplar – ett ex till dig och ett ex till Skogen. Skogens exemplar lämnar du i kassörens brevlåda nere i Snickeriet. En loggpärm finns i Snickeriet/trä och i bägge projektrummen. 

Hyra för plats i verkstad/utrustning/projektrum kostar 20 kr per påbörjad timme, 80 kr för en dag och 400 kr för en vecka.

Verkstadsansvariga är
Staffan Lidman    staffan.lidman at hotmail.com   tel. 070-659 27 91
Sonia Sjögren     soniasjogren1 at gmail.com     tel. 070-445 65 22