Stora projektrummet

Stora projektrummet med scenen

Ett rum på ca 60 kvm med scen, strålkastare och projektor. Ett bra rum för möten, performance, kurser mm. Eller om man bara behöver arbeta vitt och brett.

Stora projektrummet bokar du enklast i Skogens bokningskalender. Det går även att boka via veckoansvarig.

Det är obligatoriskt att fylla i en verkstadslogg. Här fyller man i när man kom, kort om vad man arbetat med, när man är klar och hur mycket det kostat totalt. Det är viktigt att loggen fylls i för statistiken. Längst bak i samma pärm finns det även fakturor från Skogen som du själv fyller i. Det gör du i två exemplar – ett ex till dig och ett ex till Skogen. Skogens exemplar lämnar du i kassörens brevlåda nere i Snickeriet. En loggpärm finns i Snickeriet/trä och i bägge projektrummen.

Hyra 20 kr/påbörjad timme, 80 kr för en dag och 400 kr för en vecka. Betalning sker till Skogens bankgironummer 445-9590. Skriv en faktura till dig själv från Skogen i två exemplar. Lämna ena fakturan i kassörens brevlåda nere i snickeriet. Fakturorna finns längst bak i pärmen med verkstadsloggen.

Kontakta veckoansvarig för utlämning av nyckel.

Depositionen för nyckel är 200 kr i kontanter och återfås när nyckeln lämnas igen. Nyckeln måste lämnas igen när inget nytt arbete är inbokat.

Hyra för kurser och andra föreningar/institutioner kontakta styrelsen för prisuppgift.