Manifestet

Manifestet kom till då vår utbildningsdag för politiker och tjänstemän blev inställd pga Covid 19.

Det tyckte vi var otroligt synd. Därför beslöt vi att göra ett Manifest med föreläsningarna skriftligt i väntan på att pandemin ska lätta. Det blev ett häfte på 23 sidor, 23 stolta sidor.

Ett stort tack till alla som bidragit med texter och engagemang till Manifestet!

Till Skogens Manifest ”en plats för konst”