Årsmöte

Onsdag 29 mars är det dags för årsmötet. Ca kl 18.30 på Kanal. Före mötet, kl 18.00 har vi en visning av Skellefteå Konsthalls utställning ”The broken greenhouse” av konstnärsduon Bigert & Bergström på Sara kulturhus.

Anmälan sker till kkvskogen@gmail.com senast 27 mars.

Välkomna!

Kurs

Konstnärsföreningen Skogen inbjuder till kurs i krokiteckning med levande modell. Kursledare Åke Olofsson. Avgiften är 800 kr för fyra tillfällen, anmälan är bindande och avgiften återbetalas inte.

Kurstillfällen: måndag, 20/2, 27/2, 6/3 och 13/3 kl 18.30 – 20.30. Vi håller till i Skogens projektrum, Kanalskolan. Medtag eget material.

Anmälan senast onsdag 15/2 och frågor: skogenkroki1@gmail.com

Föreläsning

Den 14 oktober kl 15.00 kommer Peter Lundström och föreläser om offentlig upphandling och direktupphandling med frågeställningar som vad händer i expansionens Skellefteå? Hur blir man aktuell/får in en fot i offentliga utsmyckningar och upphandlingar? Gränsen för direktupphandling har ökat, vad innebär det? Och hur blir man aktuell där? 

Konstfika

Under fyra tillfällen i vår kommer vi att anordna konstfika i Skogens snickeri för medlemmar.
En chans att träffas och skapa tillsammans under avslappnade former. 

Ta med något att jobba med, så bjuder vi på fika! Anmälan är inte nödvändigt, (även om det förstås underlättar för vår planering) och du binder inte upp dig att vara med varje gång. 

Vi träffas varannan tisdag, kl 18-20.
De datum som gäller är: 
19/4 
3/5
17/5
31/5 

När de fyra tillfällena är över sätter vi ihop en liten utställning i lilla projektrummet av det vi skapat, som vi turas om att vakta. 

Föreläsning med Sebastian Dahlqvist 8 juni kl 14.00

Skogen har tillsammans med MAN (Museum Anna Nordlander) anordnat en föreläsning med Sebastian Dahlqvist:

Konstnärlig självorganisering och kulturpolitiska begär 
Under sin föreläsning diskuterar konstnären Sebastian Dahlqvist konstnärlig självorganisering, betydelsen av konstnärliga produktionsplatser, signalbyggnadspolitik och kulturpolitiska begär. Föreläsningen avslutas med ett gemensamt samtal utifrån aktuella kulturpolitiska frågor i Skellefteå/Västerbotten.

Intresserade är varm välkomna till en bra och inspirerande föreläsning!

Anmälan sker till kkvskogen@gmail.com senast 6 juni.

Sebastian Dahlqvist är konstnär, verksam i Stockholm och Malmö. Hans praktik har även tydliga curatoriella och pedagogiska dimensioner och inbegriper ofta olika samarbeten. De senaste åren har han initierat och drivit flera olika organisationer. Idag arbetar bland annat som nationell verksamhetsutvecklare inom Folkrörelsernas Konstfrämjande, konstnärlig ledare inom Konstfrämjandet Stockholm, curator inom Art Lab Gnesta och ordförande i Den kollektiva hjärnan

Manifestet

I november förra året hade vi planerat en utbildningsdag för politiker och tjänstemän inom kommunen. Detta gjorde Skogen i samarbete med MAN – Museum Anna Nordlander. Dagen skulle handla om vikten av en plats för konstproduktion.

Som vi alla vet kom det en pandemi och utbildningsdagen fick skjutas upp. Vi tyckte det var otroligt synd eftersom det var ett gediget och spännande program. Därför beslöt vi att omvandla utbildningsdagens muntliga program till ett skriftligt Manifest i väntan på att vi får ses och utbildningsdagen går att genomföra.

Vi har arbetat hela våren och äntligen är det klart!

Här kan du läsa Manifestet digitalt

Utlysning från Statens konstråd

Statens konstråd har, tillsammans med Moderna Museet, fått ett regeringsuppdrag att under 2021 öka statens förvärv av konst med 25 miljoner kronor, en satsning som syftar till att stödja det svenska konstlivet under coronakrisen. Med anledning av detta bjuder Statens konstråd in konstnärer att föreslå maximalt verk 5verk för inköp (en sammanhållen serie räknas som ett verk).

Utlysningen riktar sig till nu levande konstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet.

Ska vara Statens konstråd tillhanda senast 5 mars 2021

För mer information Klicka här