Medlemskriterier

Medlemskriterier för SKOGEN Skellefteå konstnärsförening i Norra Västerbotten

Minst två av följande kriterier måste uppfyllas.

  1. Högskoleutbildning/eftergymnasial utbildning, inom bild- och form-konstområdet
  2. Separatutställning i seriös* utställningslokal
  3. Grupp- eller temautställning i seriös utställningslokal
  4. Deltagit i jurybedömd utställning där urvalet gjorts av sakkunnig inom bild- och formkonstområdet
  5. Förvärvad till samling tillhörande kommun, landsting eller stat eller annan organisation med erkänd konstverksamhet.
  6. Tilldelad skiss- och utsmyckningsuppdrag eller pris i seriöst** tävlingssammanhang.
  7. Tilldelad erkänt konstnärsstipendium.
  8. Annan yrkesverksamhet såsom kvalificerad projektmedverkan och vissa pedagogiska uppdrag.

*Seriös utställningslokal är sådan vars huvudsakliga verksamhet är konstut- ställningar. Urvalet av utställningar i denna lokal ska också ske på ett profes- sionellt sätt av sakkunnig inom bild- och formkonstområdet.
** Seriöst tävlingssammanhang är ett sådant där urvalet gjorts av sakkunnig inom bild- och formkonstområdet.