Metallverkstad

I metallverkstan finns det utrustning för enklare metall- och svetsarbeten. Det finns en gassvets, städ, slagsax, en liten metallsax och ett svetsutsug. Svetsglasögon, svetsförkläde samt handskar.

För att få tillträde bör man ha svetskunskaper och kännedom om brandsäkerhet. Kurs i svetsning anordnas av Skogen. Hör av dig om du vill gå en kurs så försöker vi ordna det.

Verkstan bokas via Skogens bokningskalender eller via veckoansvarig. Kontakta veckoansvarig för utlämning av nyckel.

Det är obligatoriskt att fylla i en verkstadslogg. Här fyller man i när man kom, kort vad man arbetat med, när man är klar och hur mycket det kostat totalt. Det är viktigt att loggen fylls i för statistiken. Längst bak i samma pärm finns det även fakturor från Skogen som du själv fyller i. Det gör du i två exemplar – ett ex till dig och ett ex till Skogen. Skogens exemplar lämnar du i kassörens brevlåda nere i Snickeriet. En loggpärm finns i Snickeriet/trä och i bägge projektrummen. 

Hyra för plats i verkstad/utrustning/projektrum kostar 20 kr per påbörjad timme, 80 kr för en dag och 400 kr för en vecka.

Extra kostnader för gas och svetstråd tillkommer. Se prislista i metallen.

Verkstadsansvarig är 
Åsa Rehnström    070-55 88 581     asa at silver.se