Svarta rummet

Svarta rummet

Ett ljuddämpande projektrum på ca 14 kvm. Bra för exempelvis utställning i process eller för AiR – Artist in residens.

Till Skogens bokningskalender

Kontakta veckoansvarig för utlämning av nyckel. Det går även att boka via veckoansvarig.

Det är obligatoriskt att fylla i en verkstadslogg. Här fyller man i när man kom, kort om vad man arbetat med, när man är klar och hur mycket det kostat totalt. Det är viktigt att loggen fylls i för statistiken. Längst bak i samma pärm finns det även fakturor från Skogen som du själv fyller i. Det gör du i två exemplar – ett ex till dig och ett ex till Skogen. Skogens exemplar lämnar du i kassörens brevlåda nere i Snickeriet. En loggpärm finns i Snickeriet/trä och i bägge projektrummen.

Depositionen för nyckel är 200 kr i kontanter och återfås när nyckeln lämnas igen, dvs när inget arbete är inbokat.

Hyra 20 kr/påbörjad timme, 80 kr för en dag och 400 kr för en vecka. Betalning sker till Skogens bankgironummer 445-9590. Skriv en faktura till dig själv från Skogen i två exemplar. Lämna ena fakturan i kassörens brevlåda nere i snickeriet. Fakturorna finns längst bak i pärmen med verkstadsloggen.