Föreläsning med Sebastian Dahlqvist 8 juni kl 14.00

Skogen har tillsammans med MAN (Museum Anna Nordlander) anordnat en föreläsning med Sebastian Dahlqvist:

Konstnärlig självorganisering och kulturpolitiska begär 
Under sin föreläsning diskuterar konstnären Sebastian Dahlqvist konstnärlig självorganisering, betydelsen av konstnärliga produktionsplatser, signalbyggnadspolitik och kulturpolitiska begär. Föreläsningen avslutas med ett gemensamt samtal utifrån aktuella kulturpolitiska frågor i Skellefteå/Västerbotten.

Intresserade är varm välkomna till en bra och inspirerande föreläsning!

Anmälan sker till kkvskogen@gmail.com senast 6 juni.

Sebastian Dahlqvist är konstnär, verksam i Stockholm och Malmö. Hans praktik har även tydliga curatoriella och pedagogiska dimensioner och inbegriper ofta olika samarbeten. De senaste åren har han initierat och drivit flera olika organisationer. Idag arbetar bland annat som nationell verksamhetsutvecklare inom Folkrörelsernas Konstfrämjande, konstnärlig ledare inom Konstfrämjandet Stockholm, curator inom Art Lab Gnesta och ordförande i Den kollektiva hjärnan

Manifestet

I november förra året hade vi planerat en utbildningsdag för politiker och tjänstemän inom kommunen. Detta gjorde Skogen i samarbete med MAN – Museum Anna Nordlander. Dagen skulle handla om vikten av en plats för konstproduktion.

Som vi alla vet kom det en pandemi och utbildningsdagen fick skjutas upp. Vi tyckte det var otroligt synd eftersom det var ett gediget och spännande program. Därför beslöt vi att omvandla utbildningsdagens muntliga program till ett skriftligt Manifest i väntan på att vi får ses och utbildningsdagen går att genomföra.

Vi har arbetat hela våren och äntligen är det klart!

Här kan du läsa Manifestet digitalt

Utlysning från Statens konstråd

Statens konstråd har, tillsammans med Moderna Museet, fått ett regeringsuppdrag att under 2021 öka statens förvärv av konst med 25 miljoner kronor, en satsning som syftar till att stödja det svenska konstlivet under coronakrisen. Med anledning av detta bjuder Statens konstråd in konstnärer att föreslå maximalt verk 5verk för inköp (en sammanhållen serie räknas som ett verk).

Utlysningen riktar sig till nu levande konstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet.

Ska vara Statens konstråd tillhanda senast 5 mars 2021

För mer information Klicka här

Kulturrådet

Vi har i dagarna fått besked om att Skogen blivit beviljat utrustningsbidrag till kollektivverkstan från Kulturrådet. Det tackar och bockar vi för. Vi fortsätter enträget arbetet med verkstäderna.

Vill ni komma på besök och titta in i verkstäderna, hör av er till oss (kkvskogen at gmail.com) så ordnar vi det.

Rummet jag andas – en workshop med Lena Ylipää

I början av december 2020 arrangerade (konstnärsföreningen) Skogen tillsammans med Konstkonsulenterna i Västerbotten en onlineworkshop som hölls av konstnären Lena Ylipää, Lainio. Workshopen hette ”Rummet jag andas”. Deltagarna var konstnärer från hela Västerbotten. Innehållet är bäst beskrivet genom Lenas egen beskrivning av workshopen.

”En experimentell onlineworkshop i pandemiska tider, där vi använder teckningen som verktyg och våra individuella rum som arbetsplats och arena.
Papper och penna är materialet, eller det som finns till hands för att lämna avtryck på en yta.”

Då det inte var möjligt att hålla workshopen fysiskt på plats på grund av rådande restriktioner valde vi att göra den digitalt. Det var väldigt roligt att Lena Ylipää ville göra detta och fick det att fungera så bra. Arbete efter olika givna uppgifter varvades med träffar i mötesverktyget zoom där vi pratade om varandras arbeten. Workshopen blev mycket lyckad och det var också roligt att få träffa nya konstnärer vilket är svårare nu med pandemin.

Lena Ylipää är konstnär, bosatt och verksam i Lainio sen 1996. Hon använder teckningen som metod för att närma sig rum och objekt lika väl som frågeställningar och tanke. Teckningen kan bli en del av en situation eller en installation. Ofta får det tecknade originalet en underordnad betydelse och bearbetas till olika format eller material.

Vi funderar vidare på fler workshops. Hör gärna av dig om du har något förslag!

Flyttlasset har gått vidare

Foto Enar Nordvik

I september flyttade kontoret från Gamla seminariet till Kanalskolan. Här håller vi på att bygga upp en kollektivverkstad och ateljéer. Verkstäderna är under uppbyggnad och ateljéerna är alla uthyrda och inflyttade i. Vi hoppas att verkstäderna blir klara att arbeta i inom en snar framtid. Vissa är dock klara och går att boka såsom kameran. foto och projektrummen redan idag.

Inflyttningen på Kanalskolan har blivit möjligt tack vare Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Konstnärsnämnden/Strukturbidraget. Vilket är fantastiskt roligt att få förprojektera, bygga och påbörja en etablering av kollektivverkstad med ateljéer!