Kulturrådet

Vi har i dagarna fått besked om att Skogen blivit beviljat utrustningsbidrag till kollektivverkstan från Kulturrådet. Det tackar och bockar vi för. Vi fortsätter enträget arbetet med verkstäderna.

Vill ni komma på besök och titta in i verkstäderna, hör av er till oss (kkvskogen at gmail.com) så ordnar vi det.

Rummet jag andas – en workshop med Lena Ylipää

I början av december 2020 arrangerade (konstnärsföreningen) Skogen tillsammans med Konstkonsulenterna i Västerbotten en onlineworkshop som hölls av konstnären Lena Ylipää, Lainio. Workshopen hette ”Rummet jag andas”. Deltagarna var konstnärer från hela Västerbotten. Innehållet är bäst beskrivet genom Lenas egen beskrivning av workshopen.

”En experimentell onlineworkshop i pandemiska tider, där vi använder teckningen som verktyg och våra individuella rum som arbetsplats och arena.
Papper och penna är materialet, eller det som finns till hands för att lämna avtryck på en yta.”

Då det inte var möjligt att hålla workshopen fysiskt på plats på grund av rådande restriktioner valde vi att göra den digitalt. Det var väldigt roligt att Lena Ylipää ville göra detta och fick det att fungera så bra. Arbete efter olika givna uppgifter varvades med träffar i mötesverktyget zoom där vi pratade om varandras arbeten. Workshopen blev mycket lyckad och det var också roligt att få träffa nya konstnärer vilket är svårare nu med pandemin.

Lena Ylipää är konstnär, bosatt och verksam i Lainio sen 1996. Hon använder teckningen som metod för att närma sig rum och objekt lika väl som frågeställningar och tanke. Teckningen kan bli en del av en situation eller en installation. Ofta får det tecknade originalet en underordnad betydelse och bearbetas till olika format eller material.

Vi funderar vidare på fler workshops. Hör gärna av dig om du har något förslag!

Flyttlasset har gått vidare

Foto Enar Nordvik

I september flyttade kontoret från Gamla seminariet till Kanalskolan. Här håller vi på att bygga upp en kollektivverkstad och ateljéer. Verkstäderna är under uppbyggnad och ateljéerna är alla uthyrda och inflyttade i. Vi hoppas att verkstäderna blir klara att arbeta i inom en snar framtid. Vissa är dock klara och går att boka såsom kameran. foto och projektrummen redan idag.

Inflyttningen på Kanalskolan har blivit möjligt tack vare Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Konstnärsnämnden/Strukturbidraget. Vilket är fantastiskt roligt att få förprojektera, bygga och påbörja en etablering av kollektivverkstad med ateljéer!

Skogen Presenterar

Den 7/12 – 12/1 presenterade Skogen 15 konstnärer (och medlemmar) i Utställningshallen på Nordanå. Tanken var att visa på en arbetsprocess och hur en konstnärlig kollektivverkstad med tillhörande ateljéer kunde fungera. Det var en välbesökt utställning där många möten ägde rum. Både mellan allmänhet och konstnärer och emellan konstnärerna själva. Det blev precis en sådan dynamisk och vital plats som vi hoppats på.

Det var några workshops också – Smycken av skrot och skräp med Åsa Rehnström, Fantomskulptur med Maria Lindkvist Edelvik fhsk och Horisonter och livsstilsmagasin med Malin Nilsson

Medverkade i Skogen Presenterar gjorde konstnärerna Camilla Lundstedt, Åsa Rehnström, Charlotte Widmark, Gun-Britt Forslund, Maria Lindkvist, Britt-Lis Lindqvist, Victoria Melinder, Åke Olofsson, Staffan Lidman, Johnaz Bäckman, Sonia Sjögren, Margaretha Holmlund, Shirly Holmberg och Malin Nilsson.

Fler bilder från Skogen Presenterar finns på Instagram

Konsten på berättarfestivalen 2019

Måndag 14 oktober drar Berättarfestivalen igång. Extra roligt är att konsten tar plats med 3 föreläsningar.

14 oktober kl. 12-13 Nordanå caféscen

Varför offentlig konst? En resa genom det svenska 1900-talet

Föreläsning av Emilie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

”Konsten är på väg att bliva allas” – så stolt formulerades förhoppningarna vid 1930-talets slut vid inrättandet av Statens konstråd. Årtiondena därefter skulle kommuner och landsting följa uppmaningen. Genom sin plats i det offentliga rummet skulle konsten komma till folket. Men vilka bilder, konstnärliga teman och medier kunde svara mot de högt ställda förväntningarna på en konst som – i förlängningen – skulle göra gott?

Sett i ett längre perspektiv visar konsten vilka som har haft tillgång till det offentliga rummet, och på de berättelser som vi lämnar efter oss. Återkommande, idag, talas om betydelsen av att offentlig konst ska ställa angelägna frågor, men också att den är tillgänglig. Är detta önskemål som kan krocka; vad vill den offentliga konsten idag?

Arr: Meijersamlingen/Skellefteå konsthall.  Fri entré

15 okt kl 12.00-13.00 Nordanå caféscen

Konst för alla

Hur arbetar vi med den offentliga konsten i Skellefteå kommun? Peter Lundström, anställd på Skellefteå konsthall med inriktningen offentlig gestaltning, enprocentprojekt berättar. 

Arr: Meijersamlingen/Skellefteå konsthall. Fri entré

16 okt kl 12.00-12.40. Nordanå caféscen

Vad som händer med det sköna

Umeåkonstnären Johannes Samuelsson berättar om sin process med bokprojektet Konsten bakom med utgångspunkt i bland annat konstverk av Sture Meijer.

Arr: Meijersamlingen/Skellefteå konsthall. Fri entré  

Varm välkomna till SKOGENS årsmöte

Plats: Nordanå café, Skellefteå
Tid och datum: 26 mars 2019 kl 18

Vi börjar med guidad visning av den pågående utställningen med Carin Ellberg på Skellefteå Konsthall.
Årsmötet startar kl 18.30.
Efter årsmötet finns tillfälle att lära känna andra medlemmar och diskutera SKOGEN:s framtida arbete.

Vi bjuder på fika!
/Styrelsen