Skogen Presenterar

Den 7/12 – 12/1 presenterade Skogen 15 konstnärer (och medlemmar) i Utställningshallen på Nordanå. Tanken var att visa på en arbetsprocess och hur en konstnärlig kollektivverkstad med tillhörande ateljéer kunde fungera. Det var en välbesökt utställning där många möten ägde rum. Både mellan allmänhet och konstnärer och emellan konstnärerna själva. Det blev precis en sådan dynamisk och vital plats som vi hoppats på.

Det var några workshops också – Smycken av skrot och skräp med Åsa Rehnström, Fantomskulptur med Maria Lindkvist Edelvik fhsk och Horisonter och livsstilsmagasin med Malin Nilsson

Medverkade i Skogen Presenterar gjorde konstnärerna Camilla Lundstedt, Åsa Rehnström, Charlotte Widmark, Gun-Britt Forslund, Maria Lindkvist, Britt-Lis Lindqvist, Victoria Melinder, Åke Olofsson, Staffan Lidman, Johnaz Bäckman, Sonia Sjögren, Margaretha Holmlund, Shirly Holmberg och Malin Nilsson.

Fler bilder från Skogen Presenterar finns på Instagram

Konsten på berättarfestivalen 2019

Måndag 14 oktober drar Berättarfestivalen igång. Extra roligt är att konsten tar plats med 3 föreläsningar.

14 oktober kl. 12-13 Nordanå caféscen

Varför offentlig konst? En resa genom det svenska 1900-talet

Föreläsning av Emilie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

”Konsten är på väg att bliva allas” – så stolt formulerades förhoppningarna vid 1930-talets slut vid inrättandet av Statens konstråd. Årtiondena därefter skulle kommuner och landsting följa uppmaningen. Genom sin plats i det offentliga rummet skulle konsten komma till folket. Men vilka bilder, konstnärliga teman och medier kunde svara mot de högt ställda förväntningarna på en konst som – i förlängningen – skulle göra gott?

Sett i ett längre perspektiv visar konsten vilka som har haft tillgång till det offentliga rummet, och på de berättelser som vi lämnar efter oss. Återkommande, idag, talas om betydelsen av att offentlig konst ska ställa angelägna frågor, men också att den är tillgänglig. Är detta önskemål som kan krocka; vad vill den offentliga konsten idag?

Arr: Meijersamlingen/Skellefteå konsthall.  Fri entré

15 okt kl 12.00-13.00 Nordanå caféscen

Konst för alla

Hur arbetar vi med den offentliga konsten i Skellefteå kommun? Peter Lundström, anställd på Skellefteå konsthall med inriktningen offentlig gestaltning, enprocentprojekt berättar. 

Arr: Meijersamlingen/Skellefteå konsthall. Fri entré

16 okt kl 12.00-12.40. Nordanå caféscen

Vad som händer med det sköna

Umeåkonstnären Johannes Samuelsson berättar om sin process med bokprojektet Konsten bakom med utgångspunkt i bland annat konstverk av Sture Meijer.

Arr: Meijersamlingen/Skellefteå konsthall. Fri entré  

Varm välkomna till SKOGENS årsmöte

Plats: Nordanå café, Skellefteå
Tid och datum: 26 mars 2019 kl 18

Vi börjar med guidad visning av den pågående utställningen med Carin Ellberg på Skellefteå Konsthall.
Årsmötet startar kl 18.30.
Efter årsmötet finns tillfälle att lära känna andra medlemmar och diskutera SKOGEN:s framtida arbete.

Vi bjuder på fika!
/Styrelsen


Välkommen att delta i ett samtal om kulturlivets framtid i Västerbottens län

Arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan för perioden 2020-2023 har påbörjats. Kulturplanen ska målmedvetet beskriva ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbottens län, som präglas av vår gemensamma vision och ambition – med samverkan som ledord. Vi vill tillsammans med er diskutera lokala förutsättningar för att skapa och ta del i av kultur.

När: 2019-02-28
Tid: 18.00 – 20.00
Var: Nordanå kulturområde, lokal Hörsalen
Anmäl ditt deltagande till: receptionen.nordana@skelleftea.se

Inledning

Ordförande för Kulturutskottet Region Västerbotten.

Presentation

Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef vid Region Västerbotten informerar om kulturplaneprocessen. Nina Björby, Ordförande Region Västerbotten. Kommunens representanter presenterar sig. Representanter för de regionala kulturverksamheterna informerar om sitt uppdrag.

Workshop – Framtidens kultur

– Region Västerbotten leder en workshop som tar sin utgångspunkt i att deltagarna gemensamt identifierar utmaningar och möjligheter att skapa och ta del av kultur i er kommun.

Fika
Sammanfattning och avslutning